Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1636 allmän benämning på diverse protokoll fört i revisionsmål vid Allmänna revisionsrätten, från 1695 om protokoll fört vid Kammarrevisionen över revision av diverse ämbetsverks ekonomiförvaltning. Under perioden 1775–1887 användes termen om protokoll fört under lantmätarrevision, också benämnd revisionskarta, med tillhörande beskrivning.

Finsk beskrivning

revisionipöytäkirja

oikeuden päätöksestä tehtyä valitusta koskeva pöytäkirja (1636–); valtiontilien tarkastajakunnassa tehty pöytäkirja (1695–); verollepanomaanmittauksen pöytäkirja (1775–1887)

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , § 202–203: 257–259.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/