Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Kung Kristoffers landslag 1442, lös befolkning, i motsats till fast bosatt, en befolkningsgrupp som uppstod när träldomen avskaffades, officiellt 1335. Under 1600–1700-talen var ”lösker man” en motsvarighet till lösdrivare, inhysing, (lego)hjon.

Finsk beskrivning

irtolainen

Orjuuden loputtua (1335) syntynyt väestöluokka, jolla ei ollut omaa asuinsijaa. 1600–1700-luvulla termillä viitattiin lähinnä loisiin ja palkollisiin.

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 96.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 106.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 325.