Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Systematisk samling av de lagar och förordningar som reglerade kyrkans rättsförhållanden, under 1700-talet också om den praktiska tillämpningen av kyrkans lagar och förordningar vid kyrkomöte, domkapitel och andra av kyrkans beslutsfattande organ.

Finsk beskrivning

kirkkolaki

kirkkolain soveltaminen (1700-luku)

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 199.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/