Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanslutning av prästerskapet vid kollegiatkyrka i ett katolskt stift. Kapitlet hade ursprungligen en klosterliknande organisation, men fick under senmedeltiden en organisation som motsvarade de lutherska domkapitlen. Kollegialkapitlet förestods av en prost eller dekan. Några sådana torde inte ha förekommit i det svenska riket.

Finsk beskrivning

kollegiaattikapituli; katolinen tuomiokapitulia vastaava organisaatio kirkon sisällä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kollegiatstift