Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätten att ingripa då en utnämnd kyrklig tjänsteman eller präst inte inom utsatt tid besatt sitt ämbete.

Finsk beskrivning

devoluutio

oikeus puuttua asiaan, jos virkaan nimitetty kirkollinen virkamies ei ottanut virkaa haltuunsa määrätyn ajan kuluessa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 611.