Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Färdebåtsavgift som bönderna erlade i Savolax. Den ersatte de väg- och broavgifter som erlades i många andra landskap.

Finsk beskrivning

kavasmaksu*

Savossa maksettu vesiliikennemaksu

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 251.