Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Extraordinarie omständigheter vilka kunde föranleda erläggandet av exactiones till en biskop eller på grund av biskoplig auktoritet till någon annan.

Finsk beskrivning

erityiseen tarpeeseen kerätty lisävero

Veroa kerättiin poikkeusolosuhteissa.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 549.

Andra språk

Latin subsidia caritativa

Se vidare