Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det andliga släktskap som enligt kanonisk rätt inträdde vid fadderskap. Det hade konsekvenser bl.a. genom att det utgjorde äktenskapshinder.

Finsk beskrivning

hengellinen sukulaisuus

Oli konkreettisesti myös este avioliitolle.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 133f.

Andra språk

Inga termer på andra språk