Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den andel av kollekten som franciskaner och dominikaner överlät till det lokala sockenprästerskapet då de höll gudstjänster utanför sina egna ordenshus. Andelen utgjorde vanligen en fjärdedel.

Finsk beskrivning

kanoninen osuus (kolehdista)

fransiskaani- ja dominikaanipappien omien luostariensa ulkopuolella pitämien jumalanpalvelusten kolehdeista paikalliselle papille annettu osuus

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 569.

Andra språk

Inga termer på andra språk