Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den avdelning bestående av av vanligen 18–25 man som stod under en korprals befäl inom den indelta svenska armén eller vid flottan; även beteckning på området för en dylik avdelnings rusthåll, knekthåll eller båtsmanshåll. Beteckningen användes under 1700-talet särskilt om en dylik avdelning vid livdrabantkåren.

Finsk beskrivning

korpraalikunta*

korpraalin alaisuudessa oleva miehistöyksikkö; korpraalin alaisen miehistön varustava alue

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 20.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare