Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet: präst som tjänstgjorde vid domkyrka som vikarie eller medhjälpare, sedan 1700-talet titel för den hjälppräst som biträder vid koret i en församling.

Finsk beskrivning

kuoripappi*

tuomiokapitulissa apulaisena tai sijaisena toiminut pappi; seurakunnan apupappi

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 204.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin choralis