Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

När jorden i en by på lagens tid hade att erlägga en årlig ledungsskatt, som ursprungligen var en avlösning för skyldigheten att utgöra proviant till krigsfartygen.

Finsk beskrivning

hå och hamna

vuosittainen ledung-vero, joka vapautti velvollisuudesta luovuttaa elintarvikkeita ledung-laivastolle

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 96f.

Andra språk

Inga termer på andra språk