Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1500-talet i Finland också i betydelsen inhysesman, inhyseshjon.

Finsk beskrivning

itsellinen, loinen, koturi

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

inhysesman