Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som under medeltiden utövade domsrätt i kungens ställe. Formeln ”teste NN justiciario nostro” förekommer i Sverige i tre brev från 1360–1361, utfärdade i Magnus Erikssons namn och sigillerade med hans domsigill. År 1365 förekom justitiar i ett brev av Albrekt av Mecklenburg. Fallen är för få för att några slutsatser ska kunna dras. Justitiaruppdraget kan ha varit tillfälligt eller lokalt begränsat.

Finsk beskrivning

justitiaari*, kuninkaan lainkäyttäjä*

kuninkaan sijaisena tuomiovaltaa (ja hänen sinettiään) käyttänyt henkilö

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 49.

Andra språk

Inga termer på andra språk