Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De bestämmelser om åldersgränser som ingick i kanonisk rätt. Myndighetsåldern ansågs för pojkar inträda vid fjorton och för flickor vid tolv års ålder. Barn under sju år ansågs inte kunna svara för sina handlingar. Pojkar kunde upptas i det klerikala ståndet när de fyllt sju år, men vid fjorton års ålder kunde de själva bekräfta sitt val eller utträda. Konsiliet i Vienne bestämde 1312 att subdiakonat skulle få ges vid 18 och diakonat vid 20 års ålder. Biskopsvigning skulle inte ges åt klerker yngre än 30 år.

Finsk beskrivning

kanoninen ikä

kanonisessa oikeudessa tärkeinä pidetyt ikärajat; Täysivaltaisuusikä oli pojilla 14 vuotta, tytöillä 12 vuotta. Alaikäisten ei katsottu olevan oikeudellisesti vastuussa teoistaan

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 226ff.