Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mynt eller medaljer som utkastades till folket vid högtidliga tillfällen. Ceremonin har endast en gång dokumenterats i Sverige under medeltiden. Vid Gustav Vasas kröning i Uppsala 1528 utkastade en härold efter kröningen i domkyrkan under processionen till ärkebiskopsgården ”daler och penningar” åt folket.

Finsk beskrivning

heittorahat*; juhlien yhteydessä yleisölle heitelty raha

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk