Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Residerande prelater som inom sitt tjänsteområde representerade påven i enlighet med de utställda fullmakterna. Titeln var alltid knuten till person och inte till ämbete. I Norden förekom legati nati på alla ärkebiskopsstolar i ett skede där de rätt så nyligen blivit instiftade. Efter 1100-talet var de dock relativt sällsynta.

Finsk beskrivning

legati nati

omalla virka-alueellaan paavia edustava korkea-arvoinen kirkon virkamies

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , X: 399f.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

legati electi
legati perpetui