Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kungamaktens lokala representant som omnämndes i de senare landskapslagarna och i landslagarna. Han skulle övervaka kungens rätt till böter. I praktiken var han också offentlig åklagare. I regel hade han endast subsidiär åtalsrätt. Rättssamfundets bötesandel utdömdes utgående från hans åtal.

Finsk beskrivning

kuninkaan paikallisedustaja, kuninkaan nimismies

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIV: 124.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

konungens länsman