Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åtal under svenska autonoma tiden, det vill säga yrkande på straff vid domstol för brott mot gällande lagstiftning. Allmänt: anklagan.

Finsk beskrivning

syyte

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska syytös