Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1700-talet föreståndare för en vetenskaplig institution vid ett universitet.

Finsk beskrivning

esimies, prefekti

tieteellisen instituution esimies 1700-luvulta lähtien

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 712.