Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det utstakade området med en viss storlek omkring ett malmstreck eller en nyupptagen gruva som anger inom vilka gränser malmen får brytas. Utmålets gränser fastslogs av bergmästaren enligt regler från 1741 och 1757. Lagstiftningen förnyades 1883 och 1932. Utmål beviljades då åt finländska medborgare eller finländska juridiska personer. Jordägaren hade rätt att delta i brytningen och få hälften av vinsten. Han måste dock hävda sin rätt senast då utmålet fastställdes. Under 1700-talet skulle utmålets gränser utmärkas med en råsten med uthuggarens namn och årtal.

Finsk beskrivning

kaivospiiri

Merkitty alue malmiesiintymän tai uuden kaivoksen ympärillä, jonka rajojen sisällä kaivostoimintaa tuli harjoittaa. Rajat määritti vuorimestari vuosien 1741 ja 1757 säädösten mukaisesti. Vuonna 1883 ja 1932 lainsäädäntöä uudistettiin ja lupa annettiin Suomen kansalaisille tai juridisille henkilöille.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 184.

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 .

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 393. http://runeberg.org/lantuppsl/

Rinman, Sven , Bergwerkslexicon I–II , Stockholm: Tryckt hos Johan A. Carlbohm 1788–1789 . http://runeberg.org/rsberglex/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .