Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1700-talet och under autonoma tiden av revisionsdomstol utfärdad skriftlig handling som innehöll beslut på att ett åtal eller en brottsundersökning nedlagts. Termen användes också om utslag rörande straffeftergift i en dom som vunnit laga kraft.

Finsk beskrivning

abolitiokirja, lakkautusasiakirja, kumoamisasiakirja

Asiakirja, jolla revisio-oikeus joko lakkautti käynnissä olevan oikeusprosessin tai kumosi aiemman päätöksen; (myös) rangaistuksen anteeksianto.

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 , (straffeftergift). http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 1.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rangaistuksesta luopumiskirje

Synonymer

straffeftergiftsutslag

Se vidare