Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den nämnd som cirka 1350–1736 placerade tre bofasta (lagfarna) män i häradet på förslag till häradshövding, under ett för ändamålet särskilt sammankallat lagmansting. Nämnden bestod av lagmannen och tolv män i häradet. Valet träffades sedan av konungen eller av honom utsedd ersättare.

Finsk beskrivning

kihlakunnantuomarin vaalilautakunta

Källor

Holmbäck, Åke & Elias Wessén , Magnus Erikssons landslag , I , Stockholm: Nordiska bokhandeln (distr.) 1962 , 160 (Magnus Erikssons landslag: RB I: § 2).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB I: § 7–8.