Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Personell skatt inom finsk tingslag som utgick som en ersättning för befrielsen från att under ett dygn underhålla häradshövdingen och hans tjänare. Skatten avskaffades när tingsgästningskappar började tas ut från varje rök (matlag).

Finsk beskrivning

kihlakunnantuomarin kestityksestä maksettava maksu

Henkilökohtainen käräjäpiirissä kannettu vero korvauksena siitä, ettei maksajan tarvinnut kestitä kihlakunnantuomaria ja hänen seuruettaan päivän ajan. Vero poistui, kun korvausta alettiin periä joka savulta nimellä ”tingsgästningskappar” (’tuomarinkapat’).

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 789–792.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 132. http://runeberg.org/nf/

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 156.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kihlakunnantuomarin kestitys, tuomarin käräkapat

Synonymer

häradshövdingegästning
häradshövdingsgästning
häradshövdingstingsgästning