Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skyldighet hos häradet att förse häradshövdingens hästar med foder på hans tingsresor. Termen användes även om den avgift som betalades i stället för den konkreta utfodringen. Avgiften utgick från och med medeltiden fram till 1600-talet.

Finsk beskrivning

kihlakunnantuomarin hevosten ruokintavelvollisuus

Kihlakunnalle lankeava velvollisuus huolehtia kihlakunnantuomarin hevosten rehusta hänen käräjämatkoillaan. Myös velvollisuuden korvaavan rahamaksun nimitys. Velvollisuus oli voimassa keskiajalta 1600-luvulle.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 132. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/