Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Påvligt sändebud.

Finsk beskrivning

paavin lähettiläs

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 170.