Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reglemente för en mantalskommissarie som stadgade hans ämbetsåligganden, hans lön och överordnade. Den första utförliga instruktionen gavs 1693, trots att mantalskommissarietjänster hade tillsatts redan 1652. Mantalskommissarietjänsterna indrogs 1779 och då upphörde också instruktionerna att gälla.

Finsk beskrivning

henkikomissaarin ohjesääntö

Ohjesääntö, jossa kerrottiin, mitkä tehtävät kuuluivat henkikomissaarin eli tuolloisen henkikirjoittajan toimenkuvaan, mikä oli hänen palkkansa ja ketkä olivat hänen esimiehiään. Ensimmäinen ohjesääntö annettiin 1693. Manttallikomissaarin virka lakkautettiin 1779.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 853.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 168, 223.

Willgren, Karl , Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Till trehundraårs minnet av Sverige-Finlands första regeringsform dat. den 29 juni 1634 , Helsingfors: Söderström & C:o 1934 , 168.

Andra språk

Dåtida finska manttaalikomissaarin ohjesääntö, henkiikomissariuksen ohjesääntö