Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Valmetod uppkallad efter den belgiske juristen Victor d'Hondt (1841–1901). Metoden kallas även heltalsmetoden och används vid proportionella val för att räkna ut i vilken ordning platserna (mandaten) skall fördelas mellan partierna. Metoden tillämpas i finländska riksdagsval. Den brukar resultera i att det största partiet får en viss överrepresentation.

Finsk beskrivning

d'Hondtin menetelmä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

heltalsmetoden