Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Formell beteckning för postgången vid ett ämbetsverks kansli under svenska tiden, särskilt Kungliga kansliets.

Finsk beskrivning

kansliaposti

kanslian yhteydessä kulkeva posti

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

1500–1640-tal