Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bly som användes för att göra en lätt järnvikt tyngre, så att den vid justeringen kunde godkännas och stämplas. Järnvikterna tillverkades vanligen med en ihålighet som kunde fyllas med bly.

Finsk beskrivning

vakauslyijy*

vakauksen yhteydessä metallipainojen säätämiseksi käytetty lyijy; Painot oli tavallisesti valmistettu niin, että niitä saattoi täyttää lyijyllä tarvittaessa.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/