Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stads arkiv, särskilt som officiell benämning på vart och ett av vissa städers (till exempel Stockholms) arkiv. Termen används även om byggnad som inrymmer stadsarkiv.

Finsk beskrivning

kaupunginarkisto

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 324.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/