Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den privatisering av postverket som gjordes på 1600-talet. Postverket var förlänat 1654–1661, bortförpaktat 1662–1669 samt förlänat på nytt 1673–1677. Förläningsinnehavaren skulle organisera och sköta postväsendet och hade rätt att behålla ett eventuellt överskott.

Finsk beskrivning

postiläänitys*

Postitoimintojen yksityistäminen läänityksen muodossa 1600-luvulla.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 704 (förläning).

Linnarsson, Magnus , Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden. (Diss.) , Lund: Nordic Academic Press 2010 .