Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den omständighet att ett hemman hade råkat i ödesmål, vanhävd eller förfall.

Finsk beskrivning

rappiotila, olla rappiotilassa

Nimitys, jota käytettiin huonon hoidon lalaisesta tai rappeutuneesta tilasta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 296.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk