Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral titel för innehavare av ofri tomt.

Finsk beskrivning

tilanhaltija

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 295.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska tilallinen