Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Spillmån av en vara. I magasinsförvaltningen skulle magasinsförvaltaren avföra spillkapparna enligt ett på förhand fastställt system. Avskrivningen skulle inte räknas på uppbörden utan endast på utlevereringen. Avskrivningen var också fixerad utan hänsyn till lagringstiden.

Finsk beskrivning

hukkakapat*, karistekappa

Materiaalihukka tietyn tavaran varastoinnin yhteydessä. Varastonhoitajalla oli tapana poistaa tileistä hukkakapat etukäteen määritellyn järjestelmän mukaisesti. Poistoja ei laskettu perinnässä, vaan ainaostaan toimituksen yhteydessä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 990.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska karistekappa