Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förening som grundades den 30 juli 1941 som centralorgan för de frivlliga hjälporganisationerna. Föreningen sorterade under Socialministeriet och hade som mest 20 000 frivilliga medarbetare. Finlands Folkhjälp förmedlade den utländska hjälpen till Finland, arrangerade insamlingar och utförde sjuk- och hälsovårdsarbete. Verksamheten avtog efter kriget och föreningen upplöstes slutligen 1953.

Finsk beskrivning

Suomen Huolto

Vapaaehtoisten avustusjärjestöjen keskuselimeksi 30. heinäkuuta 1941 perustettu yhdistys, joka toimi sosiaaliministeriön alaisuudessa ja jolla oli parhaimmillaan 20 000 vapaaehtoista työstekijää. .

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Suomen Huolto - Finlands Folkhjälp ry.