Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Temporär förvaltningsnämnd för Ingermanland som grundades i Finland 1919 efter att några tusentals ingermanländare flytt till Finland efter uppror mot bolsjevikerna. Delegationen upphörde i och med fredsfördraget mellan Sovjet och Finland i Dorpat 1920.

Finsk beskrivning

Inkerin väliaikainen valtuuskunta

Källor

Flink, Toivo , Kotiin karkotettavaksi: inkeriläisen siirtoväen palautukset Suomesta Neuvostoliittoon vuosina 1944–1955 , 251 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansallisarkisto 2010 , 24.

Andra språk

Inga termer på andra språk