Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på militära förbindelser mellan hemorten och krigsskådeplatsen. Termen kan även hänvisa till de förband som skötte om transporter av förnödenheter till krigsskådeplatsen.

Finsk beskrivning

etappi, levähdyspaikka

huoltoyhteys; huolto, huoltoporras

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 485.

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk