Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på postverkets avgift som utöver postportot och assurans uppbars för postförsändelse med extraordinärt ilbud eller extraordinär kurir. När estafettemedel erlagts skedde posttransporten inte med vanliga posthästar utan med gästgivarskjuts. Den övervakades av postmästarna som då uppbar dubbel skjutslega och vägpenningar för varje häst som anlitades för kurirposten. En postiljon befordrade personligen postförsändelsen till adressaten.

Finsk beskrivning

pikapostimaksu

Nimitys maksulle, jota posti peri postimaksun ja vakuutusten lisäksi pikälähetyksistä tai kuriiripalvelun käytöstä. Pikapostissa kuljetus ei tapahtunut tavanomaisilla postihevosilla, vaan kestikievareiden kyydeillä. Sitä valvoivat postimestarit, jotka perivät kaksinkertaisen kyytirahan ja tiemaksun jokaiselta kuriirikuljetuksessa käytetyltä hevoselta. Postiljooni luovutti lähetyksen vastaanottajalle henkilökohtaisesti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 685.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

stafettmedel

Se vidare