Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på statsbudget.

Finsk beskrivning

valtion menosääntö

valtion budjetti (vanhempi nimitys)

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 338 (statsbudget).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

riksstat