Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för den finska riksdelen. Den användes första gången 1344. Efter 1460-talet blev benämningen allt mera sällsynt och användes sista gången i ett officiellt dokument 1525.

Finsk beskrivning

Itämaa; Suomen nimitys asiakirjoissa myöhemmällä keskiajalla

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Österlanden