Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inspektör med uppgift att bl.a. anordna och övervaka undervisningen i slöjd.

Finsk beskrivning

käsiteollisuuden tarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 326.