Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den sportel som kronans uppbördsmän (kronofogdar och häradsskrivare) fick uppbära för indrivningen och redovisningen av militieuppbörden. År 1817 gällde den vakansuppbörden och fastställdes då till 1 procent. Från 1830 skulle kronans uppbördsmän sköta indrivningen av samtliga militära avgifter och uppbördsprocenten beräknades då på alla indrivna kontanta militiemedel.

Finsk beskrivning

perintäprosentti, perintäpalkkio

Nimitys sille prosenttiosuudelle, jonka kruunun perinnästä vastaavat saivat kantaa armeijan ylläpitämiseen liittyneistä veroista. Vuonna 1817 palkkion suuruudeksi määriteltiin 1 %.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1035-1036.

Andra språk

Dåtida finska ylöskantopalkkio; ylöskantoprosentti, kannantoprosentti