Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av domkapitel förd bok över alla de medel som var ställda under dess vård och förvaltning.

Finsk beskrivning

veronperintä- ja tilikirja*

Tuomiokapitulin pitämä kirja kaikissa niistä varoista, jotka oli asetettu sen hoidettavaksi ja hallinnoitavaksi.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869 (kyrkolag): nr 30: § 422: 108.

Andra språk

Inga termer på andra språk