Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handling genom vilken en myndighet föreslår att någon ska erhålla en viss tjänst. I sådana sammanhang där flera sökande var kompetenta föreslogs vanligen tre i en bestämd ordning. Termen användes inte bara om själva handlingen utan också om yttrandet.

Finsk beskrivning

ehdotus, virkaehdotus

Asiakirja, jolla viranomainen ehdottaa jollekulle tiettyä virkaa. Yleensä virkaan asetettiin kolme ehdokasta suositeltavuuden mukaisessa järjestyksessä.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/