Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1799 postanstalt i städer som inte var guvernementsstäder samt i kretsarna. Dessa postanstalter hade tidigare kallats stads- och kretspostkontor. Postexpeditioner fanns även i Gamla Finland i kretsstäderna och på några andra orter.

Finsk beskrivning

postitoimisto

postitoimipaikka venäläisissä postipiireissä sekä kaupungeissa, jotka eivät olleet kuvernementinkaupunkeja; Myös Vanhan Suomen alueella piirikaupungeissa ja muilla paikkakunnilla.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Vanhan Suomen postimestarit ja ekspeditöörit 1721–1812. Julkaisussa Genos 1954 , 65-66.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 3: 352-353.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 704.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 , 44.2.4: 330-331.