Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1785 en av de invånarklasser stadsinvånarna var indelade i. Denna invånarklass bestod av köpmän som hörde till de tre skattegillena, så kallade köpmän av första, andra och tredje gillet. Det ryska gillesystemet infördes i Gamla Finland 1787 och var i bruk ända till 1812.

Finsk beskrivning

verokuntakauppiaat

Källor

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission , Gildegaufmann, Stadtordnung. http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 480–482.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 165–166.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 176.

Otečestvennaja istorija. Istorija Rosii s drevnejšich vremen do 1917 goda. Enciklopedia 1-3 1995–2000 , 1: 553–554, 3: 212–213.

Pushkarev, Sergei G. , Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 1970 , 50.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 50–51.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 574, 605–606.

Andra språk

Ryska gil’deiskoe kupečestvo
Tyska Gildekaufmänner
Dåtida finska verokuntakauppiaat