Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över förmögenhet. I länets årsredovisning upptogs i kapitalräkningen balanserna, alla inkomster, avkortningar och utgifter i enlighet med överdragsräkningen eller specialräkningarna. Kapitalräkningen visade således i landsboken beloppet för kronans uppbörd och utgift.

Finsk beskrivning

pääomatili

Puhdasta omaisuutta osoittava tili kirjanpidossa. Läänin vuositilityksessä siihen laskettiin taseet, kaikki tulot, lyhennykset ja menot.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1053.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska Kapitalrechnung
Ryska okladnaja kniga
Dåtida finska pääomalasku, pääomatili, yleislasku, päälasku

Synonymer

guvernementsbok