Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av benämningarna i svenska språket för ortodox präst som har värdigheten ”protoierej”.

Finsk beskrivning

esipappi, ylipappi

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.2: 268-269.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 162.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 688.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 217.