Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ortodox munk som användes i det svenska språket i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

munkki

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.2:462.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 163.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Andra serien I 1862 , 112.